Spínací elektronické moduly od firmy BEL

Autor: RC.305
Sekce: Elektronika
Zdroj: BEL s.r.o. - Ing. Zdeněk Budinský
Vydáno dne: 26.03.2011


BEL SPIN5kZačátkem března jsem tu krátce představil nový dvoukanálový spínač světel DSS1 od firmy BEL. Tento modul díky laskavosti pana Budinského v současné době testuji a připravuji o něm článek-recenzi. Při této příležitosti myslím nebude na škodu podívat se, co má pan Budinský na svém i mezi modeláři známém e-shopu zajímavého. Již v minulosti jsem tu pár elektronických modulů z nabídky firmy BEL představoval v rámci mého seriálu o světelných modulech (viz první a třetí část).

Dvoukanálový spínač & regulátor RST2X7A

Dvoukanálový spínač & regulátor RST2X7ATento modul je určen k ovládání dvou nezávislých zátěží na výstupech dvěma kanály RC soupravy. K výstupům mohou být připojeny a zátěží tedy mohou být stejnosměrné motory, LED diody, sirénky, žárovky, atd. Každý z obou výstupů může být provozován jako jednosměrný regulátor nebo spínač.

U regulátoru může být podle potřeby omezen maximální výkon (PWM) na libovolnou hodnotu v rozmezí mezi 0 až 100 %. U spínače lze výstup zapínat a vypínat nebo lze nastavit sekvenci opakovaného zapínání a vypínání výstupu až o 20 úsecích (na objednávku až 300 úseků). Dobu trvání každého úseku je možné nastavit v rozmezí od 100 ms do 5100 ms (5,1 s) s krokem 100 ms. Lze tak bez problémů nastavit blikání směrových světel v potřebném poměru i s časovým omezením, nebo například generovat signál SOS (. . . - - - . . .) pro model lodi.

Spínač-regulátor se v případě výpadku signálu z přijímače nastaví do pozice odpovídající libovolně přednastavitelné délce impulsů.

Příklady použití:

Řídicí obvody spínače-regulátoru mohou být napájeny napětím 3,5 až 6 V, zátěže v obou kanálech mohou být napájeny napětím až 16 V. Maximální výstupní proud v obou kanálech může být až 7 A. Rozměry jsou 32 x 15 x 5 mm a hmotnost včetně vodičů 14 g.

Aktuální cena modulu je 500,- Kč. Další informace a návod ke stažení najdete zde.

Dvoukanálový spínač s relé SPIN2X5A

Dvoukanálový spínač s relé SPIN2X5A Elektronický spínač je určen k ovládání dvou nezávislých elektrických obvodů v RC modelu. Na výstupech jsou použity dvě relé s přepínacími kontakty. Spínač může pracovat jako: Díky tomu lze spínačem realizovat kromě postupného spínání nebo rozpínání dvou samostatných elektrických obvodů i obousměrný spínač, kdy na zátěž připojenou k výstupům lze připojit napětí v obou polaritách. Na výstupy lze připojit např. žárovičku, žhavicí svíčku, sirénku, malý elektrický motor, atd. K ovládání stačí neproporcionální kanál s trojpolohovým přepínačem.

Řídicí obvod spínače může být napájen napětím 4 až 6 V, spínaná zátěž může být napájena napětím 0 až 20 V. Maximální výstupní proud 5 A trvale, 7A po dobu 10s. Rozměry 21 x 15 x 62 mm, hmotnost 20 g.

Aktuální cena modulu je 500,- Kč. Další informace a návod ke stažení najdete zde.

Pětíkanálový spínač SPIN5K-TA a SPIN5K-TB

Pětíkanálový spínač SPIN5K-TxProgramovatelný spínač se vyrábí ve dvou provedeních, líšících se způsobem ovládání. Spínač slouží k ovládání pěti nezávislých elektrických obvodů v RC modelu. Elektrickým obvodem (zátěží) je myšleno např. žárovička, LED dioda, sirénka, malý elektrický motor, cívka relé apod. Jako spínací prvky jsou použity tranzistory, takže všechny výstupy mají společné napájení. Pokud na vstupu spínače nejsou impulsy z přijímače, jsou mimo dovolený rozsah nebo mají malou amplitudu (pod 3,5 V), začne 1. výstup automaticky spínat 1:1. Toho lze např. využít k sepnutí sirénky vypnutím vysílače a tím signalizaci polohy ztraceného modelu.

Ovládání:

Řídicí obvod spínače může být napájen napětím 4 až 6 V, spínaná zátěž může být napájena napětím 2 až 20 V. Maximální zatěžovací proud 2 A trvale, 4A po dobu 10s. Rozměry 20 x 45 x 12 mm, hmotnost 10 g.

Aktuální cena obou modulů je 550,- Kč. Další informace a návody ke stažení: SPIN5K-TA a SPIN5K-TB.

Pětikanálový spínač s relé SPIN5K-RB

Pětikanálový spínač s relé SPIN5K-RBTento programovatelný spínač je určen k ovládání pěti nezávislých elektrických obvodů v RC modelu. Elektrickým obvodem (zátěží) může být např. žárovička, LED dioda, sirénka, malý elektrický motor, cívka relé, atd. Jako spínací prvky jsou použity relé se dvěma přepínacími kontakty, takže spínané obvody jsou galvanicky odděleny od příjímače a každý výstup může spínat jiné napětí.

Pokud na vstupu spínače nejsou impulsy z přijímače, jsou mimo dovolený rozsah nebo mají malou amplitudu (pod 3,5 V), začne 1. výstup automaticky spínat 1:1. Toho lze např. využít ke sepnutí sirénky vypnutím vysílače, a tím signalizaci polohy ztraceného modelu.

Řídicí obvod spínače může být napájen napětím 4 až 6 V, spínaná zátěž může být napájena napětím 0 až 20 V. Maximální výstupní proud 1 A trvale, 2A po dobu 10s. Rozměry 37 x 64 x 10 mm, hmotnost 30 g.

Aktuální cena modulu je 650,- Kč. Další informace a návod ke stažení najdete zde.

- Fotografie - BEL -


Tento dokument byl vytištěn ze stránek RC.305 na adrese http://rc.305.cz

© 2009 - Michal Nováček - minot@ur  |  Všechna práva vyhrazena - All rights reserved  |  Obsah - uvedení autoři a zdroje