Novinky a změny v generátoru firmware vysílačky GT3B

Autor: RC.305
Sekce: RC soupravy
Vydáno dne: 06.05.2011


Flysky FS-GT3BPsx nelení, tak se nám zelení :). Není to tak dávno, v zásadě jen cca deset dní, co jsem tu vyvěsil článek o novém generátoru firmware vysílačky GT3B a již tu máme další vylepšení či změny tohoto bezesporu užitečného programu. Přibyla nám jedna nová možnost týkající se nastavení chování tlačítka D/R a došlo k celkem zásadní změně možnosti nastavení rozsahu EPA.

FlySky GT3B - tříkanálová vysílačka s velkým LCD displejemNyní se na jednotlivé novinky či změny podíváme podrobněji:

Disable autorepeat of D/R buttons (changing values while button is pressed)

Toto nastavení (zatržítko) vypíná autorepeat tlačítka D/R (automatické krokování při stisku tlačítka). Jeden stisk tlačítka, jakkoliv dlouhý, tedy znamená změnu pouze o jeden krok.

Set max endpoint to given value, higher values can be dangerous and are also limited by VF module

Toto nastavení (zatržítko) s políčkem pro zadání číselné hodnoty v % umožňuje nastavit maximální hodnotu rozsahu EPA - koncových bodů. Přednastaveno je 120%.

Dopředu upozorňuji, že tato modifikace je jedna z těch, která je určena pro zkušené modeláře. Nesprávné užití může vést až k poškození či zničení serv a dalších částí výbavy modelu, jakož i k nesprávné funkci výstupů přijímače a s tím souvisejícího nesprávného chování modelu!

Generátor modifikovaného firmware pro vysílačku GT3B by psxPředchozí modifikace umožňovala nastavit maximální EPA jednorázově na hodnotu 200%. Zkušenosti však ukázaly, že nastavení EPA výrazněji nad hodnotu 120% přináší problém, který je způsoben vlastnostmi či omezeními VF části, ať už vysílače, nebo přijímače. Vlastní PPM signál vstupující do VF části vysílačky je jinak v pořádku.

Psx u sebe například vyzkoušel, že pokud je signál řízení mimo rozsah 690-2140us, přijímač ignoruje první kanál-řízení, na výstupu CH1 se objeví signál druhého kanálu-plynu, na výstupu CH2 se objeví signál třetího kanálu a na výstupu CH3 se objeví signál 1500us (standardní hodnota). Pokud tedy chcete experimentovat a nastavit EPA nad 120%, postupujte velmi opatrně. Vždy důkladně otestujte chování přijímače!

Výše uvedené novinky a změny jsou samozřejmě zakomponovány i do mých vysvětlivek na stránce generátoru modifikovaného firmwaru vysílačky GT3B.

- Fotografie - Michal Nováček, FlySky -


Tento dokument byl vytištěn ze stránek RC.305 na adrese http://rc.305.cz

© 2009 - Michal Nováček - minot@ur  |  Všechna práva vyhrazena - All rights reserved  |  Obsah - uvedení autoři a zdroje