Inovované provedení vypínače u vysílačky Flysky FS-GT3C

Autor: RC.305
Sekce: RC soupravy
Vydáno dne: 02.02.2015


Inovované provedení vypínače u vysílačky Flysky FS-GT3CPřed dvěma roky jsem zde představil volantovou vysílačku Flysky FS-GT3C. Již tehdy jsem napsal, že použité provedení vypínače ve volantu se mi nelíbí a vidím v něm možný zdroj budoucích problémů. To se bohužel potvrdilo a vedlo k nutnosti provádět tzv. mod vypínače (power switch mod). V tomto případě ale firma Flysky na situaci zareagovala a u pozdějších sérií vysílaček došlo k nápravě. Ta spočívá ve vcelku zásadní inovaci provedení vypínače.

Flysky FS-GT3C

Pro srovnání zde připomenu i původní provedení vypínače. O tom, že Flysky provedla nějakou inovaci, jsem psal v několika poznámkách minimálně před rokem. Bohužel za celou tu dobu se mi žádná novější GT3C nedostala do ruky, ani jsem nenašel nějaké relevantní informace, jak ona inovace vypadá.

Shodou okolností jsem se nyní dostal k přeprogramování dvou GT3C s inovovaným provedením vypínače a tak jsem konečně mohl zmíněnou inovaci zdokumentovat a ukázat ji v tomto článku.

Původní provedení vypínače u vysílačky Flysky FS-GT3C

Původní provedení vypínače vysílačky používá dotykový konektor mezi tělem vysílačky a odnímatelným ramenem volantu. Rameno drží na dvou šroubcích. Pohled na konektor ve vysílačce:

FS-GT3C

Sejmuté rameno volantu s kontaktními ploškami protikusu konektoru volantu:

Flysky FS-GT3C

Vnitřní provedení rozebraného ramene ukazuje dvě malé destičky s konektory, které sdružují připojení snímacího potenciometru volantu a vypínače vysílačky s napojením na konektor ramene volantu:

Flysky FS-GT3C

Uprostřed fotografie je částečně viditelné ložisko, ve kterém je osa volantu uložena. Osou-nábojem volantu je pak protažen kablík vypínače - je vidět malá část rudého vodiče:

Flysky FS-GT3C

Vypínač je umístěn v otočném náboji, ke kterému je uchycen volant:

FS-GT3C

Právě toto provedení bylo příčinou častých poruch funkce vypínače, kdy se kablíky častým otáčením volantu dost namáhaly a časem ukroutily. Pak nezbylo nic jiného, než buďto kablíky vyměnit za jiné, což byla oprava zase jen na čas, nebo provést tzv. mod vypínače. Ten spočíval v montáži jiného vypínače, např. páčkového, někam na vysílačku, kdy bylo místo a následné přepojení potřebných vodičů. Předkládám ukázky některých zdařilých i méně zdařilých provedení modu vypínače:

Flysky FS-GT3C - mod vypínače

Inovované provedení vypínače u vysílačky Flysky FS-GT3C

Inovované provedení vypínače se pozná velice jednoduše. Po odšroubování ramene volantu je vidět, že konektor byl odstraněn a propojovací kablík volantu je zatažen přímo do vysílačky přes otvor po odstraněném konektoru:

Flysky FS-GT3C - inovovaný vypínač

Uvnitř ramene se nachází destička, kterou drží snímací potenciometr volantu. Na této destičce je umístěn konektor pro propojovací kablík vedoucí do vysílačky; současně je na destičku přiveden kablík s konektorem od subdestičky vypínače:

Flysky FS-GT3C - inovovaný vypínač

Vypínač samotný je tedy umístěn v rameni volantu a ne v otočném náboji. Je spínán pohyblivým plastovým mezikružím, napojeným na tlačítko ve volantu. Nic se tedy nikde nekroutí, zvláště kablíky a toto provedení se tak dá pokládat za dlouhodobě spolehlivé:

Flysky FS-GT3C - inovovaný vypínač

Nejsem schopen říci, jestli jsou všechny aktuálně prodávané GT3C již s touto inovací nebo ne. Jak jsem již psal, zprávu o inovaci jsem poprvé zachytil před cca rokem (možná i dříve) na eshopu WowRCmodel. Předpokládám, že tento eshop nabízí již jen inovované vysílačky. Není též problém si zjistit, kdo jaké provedení kde zakoupil a sdělit si to na fórech.

- Fotografie - Michal Nováček, OverKillRC -


Tento dokument byl vytištěn ze stránek RC.305 na adrese http://rc.305.cz

© 2009 - Michal Nováček - minot@ur  |  Všechna práva vyhrazena - All rights reserved  |  Obsah - uvedení autoři a zdroje