Multifunction Buzzer Lost Finder/Low Voltage Alarm LED Controller

Autor: RC.305
Sekce: Světelné moduly
Vydáno dne: 19.07.2016


Multifunction Buzzer Lost Finder/Low Voltage Alarm LED ContrNedávno se mi dostal do ruky světelný modul z Banggoodu, který je určen pro koptéry, ale dá se při troše fantazie použít i v jiných aplikacích. Modul je nabízen pod označením Multifunction Buzzer Lost Finder/Low Voltage Alarm LED Controller a vyznačuje se tím, že je kombinován s obvodem pro akustickou signalizaci nízkého napětí akumulátoru a pro nalezení modelu v terénu.
Edit - 27.7.2016 - úprava textu viz Funkce modulu!

Představení modulu Multifunction Buzzer Lost Finder/Low Voltage Alarm LED Controller

Modul je dodáván v plastovém pytlíku. Ten obsahuje vlastní modul elektroniky, dva třížilové V-kabely pro připojení k RC přijímači a dalším komponentům (servo, elektronický regulátor,...) a jeden dvoužilový kablík s konektorem:

Multifunction Buzzer Finder/Low Voltage Alarm LED Controller

Modul je tvořen oboustrannou destičkou plošných spojů relativně malých rozměrů, osazenou běžnými pinovými konektory. Obsahuje jeden třípinový konektor pro připojení napájení, dva třípinové řídící konektory-vstupy pro propojení s RC přijímačem (dva kanály) a čtyři dvoupinové konektory-výstupy pro připojení LED:

Multifunction Buzzer Finder/Low Voltage Alarm LED Controller

Multifunction Buzzer Finder/Low Voltage Alarm LED Controller

Pro funkci akustické signalizace nízkého napětí akumulátoru a pro nalezení modelu v terénu je modul osazen dvojící elektroakustických měničů:

Multifunction Buzzer Finder/Low Voltage Alarm LED Controller

Technické údaje modulu (udávané):

- Napájecí napětí - 5 až 15Vss (2S-4S)
- Výstupní napětí (LED výstupy) - 5 až 15Vss
- Rozměry - 34x25x12 mm
- Hmotnost - 5g (bez kablíků)
Údaje z měření:
- Klidová spotřeba modulu, napájení 5V - cca 5mA
- Spotřeba při akustické signalizaci, napájení 15V - cca 250mA (imp.)

Produktová stránka modulu - Multifunction Buzzer Lost Finder/Low Voltage Alarm LED Controller

Aktuální cena modulu je 5,31 USD včetně dopravy. Ten samý modul je na Banggoodu zalistován ještě jednou pod názvem Multi-Function RC model Light Control Board Low Voltage Tracking Alarm, ale za téměř dvojnásobnou cenu a lze si jej nechat poslat buďto bez, nebo včetně 5 ks krátkých LED pásků (jeden pásek obsahuje 3x LED) a odpovídajícím počtem kablíků s konektorem pro připojení pásků.

Zkušenosti s modulem Multifunction Buzzer Lost Finder/Low Voltage Alarm LED Controller

Pro Banggood a obecně pro podobné čínské eshopy platí, že se tam dá najít hromada zajímavých věcí. Tragédií ale obvykle bývá popis samotného produktu, ať už jeho funkcí, nebo parametrů. Nemluvě o často malé srozumitelnosti textu díky "čingliš". Nezbývalo tedy než modul opatrně prozkoumat, vyzkoušet a níže je výsledek.

Vstupy a výstupy jsem již popsal v představení. Co se týče napájecího konektoru, pin označený "-" (mínus) je propojený se stejně označenými piny vstupů 1 a 2. Pin +5V je propojený s piny "+" vstupů 1 a 2. Pin +EXT je propojený se stejně označenými piny LED výstupů 1 až 4 - k tomuto pinu se připojuje externí napětí 5 až 15Vss (2S-4S), obvykle z pohonného akumulátoru. Piny "K" LED výstupů 1 až 4 jsou spínány vůči +EXT tranzistory N-MOSFET typu FT4410B-G (to jsou ti čtyři osminozí "brouci"). Trimr slouží k nastavení úrovně, od které má být akusticky signalizováno nízké napětí akumulátoru.

Multifunction Buzzer Finder/Low Voltage Alarm LED Controller

K trimru mám faktickou poznámku - raději jej nevytáčejte do krajní polohy proti směru hodinových ručiček. V zapojení je nějaká chybka nebo nedokonalost, kterou nehodlám zkoumat a zapříčiňuje to, že v oné krajní poloze se při vyšších napětích na +EXT zvedne klidový odběr modulu o desítky mA. Před prvním zapojením proto nastavte běžec trimru třeba do středu dráhy.

Akustické měniče jsou dostatečně hlasité. Při pípání se akustické měniče a některé související součástky na spodní straně destičky hodně zahřívají.

Funkce modulu:

Termín krajní polohy na jednu (druhou) stranu bez konkretizace používám proto, že též závisí na stavu reverzace kanálů.

Zjednodušené základní zapojení modulu je na obrázku níže. Do napájecího konektoru je k pinům +EXT a mínus připojen pohonný (externí) akumulátor - k tomu se dá využít balanční konektor akumulátoru. Do vstupů 1 a 2 se přes dodané V-kabely připojí příslušné kanály přijímače podle toho, jak a jaké LED výstupy chcete ovládat. K LED výstupům 1 až 4 se připojují LED společně s předřadným rezistorem. Výhodou je, že k LED výstupům lze připojit podle použitého napětí +EXT až cca 5 bílých/modrých LED nebo cca 8 červených/žlutých LED zapojených do série a minimalizovat tak jejich proudovou spotřebu. Pro výpočet předřadného rezistoru vás odkáži na článek Počítáme jednoduchý obvod s LED diodami.

Multifunction Buzzer Finder/Low Voltage Alarm LED Controller

Pokud si u LED výstupů vystačíte s napájením 5 až 6V z přijímače, stačí spojit piny napájecího konektoru +EXT a +5V pomocí propojky-jumperu.

Co se týče zatížitelnosti výstupů, tak s ohledem na katalogové údaje použitých MOSFETů FT4410B-G (max. 30V/cca 9A/Rds cca 24mO) nejste v podstatě při použití běžných vysokosvítivých i výkonnějších LED zapojených do série nijak omezeni. Můžete tak bez obav připojit LED 20mA, 100mA i 350mA. Nezapomeňte na případné předřadné rezistory.

Pro nastavení úrovně signalizace nízkého napětí LiPo akumulátoru je vhodné použít regulovatelný zdroj s připojeným multimetrem. Pokud takový zdroj není k dispozici, lze využít vybitý akumulátor (u LiPo 2S s celkovým napětím cca 6,6V, 3S cca 9,9V a 4S cca 13,2V). Trimr se vytočí do krajní polohy po směru hodinových ručiček. Zdroj s nastaveným napětím nebo akumulátor se připojí k napájecímu konektoru (+EXT a mínus) modulu v základním zapojení - modul by měl blikat a pípat. Trimrem se pak pomalu otáčí proti směru hodinových ručiček, než přestanou výstupy blikat a ustane pípání.

- Fotografie, obrázky - Banggood, Michal Nováček -


Tento dokument byl vytištěn ze stránek RC.305 na adrese http://rc.305.cz

© 2009 - Michal Nováček - minot@ur  |  Všechna práva vyhrazena - All rights reserved  |  Obsah - uvedení autoři a zdroje