Jak na barvy vodičů

Autor: RC.305
Sekce: Elektronika
Zdroj: ČSN IEC 757, Wikipedia
Vydáno dne: 31.03.2012


VodičeJelikož se mi nechtělo více natahovat už tak poměrně dlouhý článek věnovaný výběru typů a průřezů vodičů, vzniklo toto další pokračování, které s tématem vodičů přímo souvisí. V tomto článku se tedy podíváme, jak na barvy vodičů. Výběr správné či rozumné barvy izolace vodičů je důležitý z mnoha důvodů a měl by odrážet aktuální stav a zvyklosti, které panují v RC automodelařině a nejen tam.

V dalším textu se barvou vodiče rozumí barva izolace vodiče. Jak jsem již zmínil, důvodů pro výběr té které barvy vodičů je mnoho, takže jich alespoň pár uvedu:

Barvy vodičů a jejich značení

Jak jste už určitě sami zjistili ;), izolace dostupných a prodávaných vodičů mají různé barvy. Přísně vzato, barvy a značení vodičů jsou upraveny různými normami, mnohé by se tu daly citovat a zahltit vás tak hromadou informací. Kdo má zájem se v tomto ohledu více vzdělat, použijte svůj oblíbený vyhledávač. V RC modelařině a modelech (alespoň těch běžných) se pohybujeme v oblasti malých bezpečných napětí a za dlouhá léta se tu ustálil jistý stav, který reflektuje psaná i nepsaná pravidla a zvyklosti.

Přeci jen zmíním jednu normu, která má pro nás praktický význam. Jde o normu ČSN IEC 757 (33 0175), jejíž účelem je zavést písmenný kód pro označování některých významných barev. Kromě vyjmenování těchto významných barev je užitečné se s těmito písmennými kódy pro označení barev, jak českými, tak i anglickými, seznámit. Můžeme se s nimi setkat na různých odborných stránkách a fórech, v publikacích, návodech, schématech a v neposlední řadě i při nákupu vodičů / kabelů na prodejnách nebo e-shopech u nás či v zahraničí. Znalost označování barev vodičů můžeme samozřejmě využít i při kreslení vlastních zapojovacích schémat.

Tabulka s barvami vodičů a českým i anglickým označením

BarvaBarva
česky
Český
kód
Barva
angl.
Angl.
kód
Poznámka
Barvy zahrnuté v normě ČSN IEC 757 (33 0175)
černáčblackBK
hnědáhbrownBN
rudárredRDtermín červená se nepoužívá kvůli záměně s černá
oranžováororangeOG
žlutážlyellowYE
zelenázgreenGN
modrámblueBUpod modrou je zahrnuta i světlemodrá
fialováfvioletVT
šedášgreyGY
bílábwhiteWH
růžovárupinkPK
zlatázlagoldenGD
tyrkysovátturquoiseTQ
stříbrnástřsilverSR
Barvy nezahrnuté v normě
světle modrásmlight blueLBv normě zahrnuta pod modrou
světle hnědáshtanTA
transparentnítttransparentTT

Používané barvy vodičů a jejich kombinace

V prvé řadě je dobré podívat se na to, jaké barvy vodičů či jejich barevné kombinace se běžně vyskytují v naší modelářské praxi. Níže proto uvádím typické příklady použití barev vodičů a kombinací u dostupných výrobků určených pro RC modely aut.

Napájecí kablík 2-žilový

VýznamBarevná kombinace
(-) napájení (zem)černámodrá
(+) napájenírudárudá
První barevná kombinace je zdaleka nejčastější, druhá se vyskytuje sporadicky.

Signálový / servo /propojovací / prodlužovací kablík s napájením 3-žilový

VýznamBarevná kombinace
(-) napájení (zem)černáčernáhnědá
(+) napájenírudárudárudá
signálový vodičbílážlutáoranžová
První barevná kombinace je typická pro výrobky od Futaby, druhá pro Hitec a třetí pro Graupnera.

Motorové kablíky stejnosměrných motorů

VýznamBarevná kombinace
(-) pól ss motoruzelenáčernámodrámodrážlutá
(+) pól ss motoružlutárudážlutárudárudá
Jednoduše řečeno, mluvit o plus nebo minus pólu u běžných modelářských ss motorů má význam jen s ohledem na smysl otáčení motoru, označení jednoho z pólů na motoru červenou značkou (puntíkem) a volbu odpovídající barvy vodiče. Při náhodné záměně pólů dojde pouze ke změně smyslu otáčení motoru.
Motory, pokud jsou prodávány s kablíky, mají barvy vodičů obvykle podle první nebo druhé barevné kombinace - tyto jsou nejčastější, ostatní se vyskytují minimálně. První kombinace je obvyklá u základních motorů v modelech od Tamiye.

Motorové kablíky střídavých motorů

VýznamBarevná kombinace
1. pól st motoru (A)modrárudá
2. pól st motoru (B)žlutážlutá
3. pól st motoru (C)oranžováčerná
První barevná kombinace se vyskytuje například u motorů LRP, Robitronic, EZRun, Turnigy, druhá pak u motorů opět Turnigy, Exceed, atd. Obecně u střídavých motorů panuje docela zmatek v používání barev u vodičů. Vedle těchto dvou uvedených kombinací, které jsou poměrně časté, existují i další (bez nároku na pořadí), např. černá-červená-modrá, žlutá-bílá-černá, nebo jednobarevné černá-černá-černá, červená-červená-červená, modrá-modrá-modrá, atd.

Kablíky akumulátoru

VýznamBarevná kombinace
(-) pól akumulátoručerná
(+) pól akumulátorurudá
S jinou než touto barevnou kombinací silových vodičů jsem se u akumulátorů, ať už NiXX nebo LiXX, osobně nesetkal.

Jak a jaké barvy vodičů použít

Z výše napsaného a zvláště pak z uvedených ukázek je zřejmé, že používaných barev vodičů a jejich kombinací zase tolik není. S ohledem na to zkusím tedy shrnout jisté možnosti a též své zkušenosti, jak a jaké barvy vodičů použít: Výše uvedené samozřejmě nenabízí řešení všech možných situací, které mohou nastat. Berte to proto prosím jen jako vodítko, které vám doufám pomůže zachovat alespoň nějaký barevný řád a pořádek v kabeláži.


Tento dokument byl vytištěn ze stránek RC.305 na adrese http://rc.305.cz

© 2009 - Michal Nováček - minot@ur  |  Všechna práva vyhrazena - All rights reserved  |  Obsah - uvedení autoři a zdroje