Výstražný světelný majáček Recovery Vehicle LED Light Beacon (Amber)

24.08.2014  |  Rubrika: Osvětlení auta  |  Autor: Michal Nováček  |  Přečteno 11125x  |  Komentářů: 0
Výstražný světelný majáček Recovery Vehicle LED Light BeaconNa apríla jsem tu popisoval modelové výstražné světelné rampy a majáčky, které se dají zakoupit na Hobbykingu. Při tom jsem vyjádřil jisté pochybnosti týkající se inzerované funkce a jsem rád, že jsem se mýlil. Zakoupil jsem totiž pár výstražných světelných majáčků Recovery Vehicle LED Light Beacon (Amber) v oranžové barvě, takže jsem mohl zjistit, jak skutečně fungují.

Výstražný světelný majáček Recovery Vehicle LED Light Beacon (Amber)

Majáček Recovery Vehicle LED Light Beacon svou oranžovou barvou předznamenává své určení pro použití na RC modelech aut a vozidel, jako jsou například vozidla asistenčních služeb (žlutí andělé) a bezpečnostních agentur, doprovodná vozidla, čisticí vozy, stavební stroje a další.

Majáček je dodávaný v zataveném plastovém pytlíku, který obsahuje vlastní majáček, napájecí redukci a manuál tvořený jedním listem A4:

Recovery Vehicle LED Light Beacon

Na majáčku není moc co popisovat. Skládá se z oranžově zbarveného průhledného plastového vrchlíku, ke kterému je dlouhým šroubkem M2 přichycena základna z bílého plastu. Základna je dvoudílná, přičemž spodní část s profilovaným výstupkem a otvorem má funkci vnitřní fixační podložky majáčku a současně slouží k protažení přípojného kablíku dovnitř karoserie/kabiny.

Recovery Vehicle Style LED Light Beacon

Rozebraný majáček - oranžový průhledný vrchlík s bílou dvoudílnou základnou a šroubkem M2:

Recovery Vehicle LED Light Beacon

Detail destičky elektroniky se čtyřmi LED diodami (vršek destičky), řídícím obvodem (spodek destičky) a přípojným kablíkem:

Recovery Vehicle LED Light Beacon

Recovery Vehicle LED Light Beacon

K majáčku je dodávána napájecí redukce. Tu lze použít pro napájení majáčku v případě, když nemáte na přijímači volný kanál; přijdete tím ale o možnost majáček ovládat:

Napájecí redukce pro rampy a majáčky

Ovládání majáčku

Nyní přichází ta zajímavá část. Majáček totiž může pracovat samostatně nebo být ovládán vysílačkou, pokud máte na přijímači volný kanál.

Majáček pracující samostatně

V případě, že na přijímači máte volný kanál, ale nelze jej z vysílačky ovládat, můžete jej použít pro napájení majáčku. Pokud volný kanál nemáte, můžete k napájení majáčku použít dodávanou napájecí redukci.

Po připojení napájení pak majáček bliká tak, že opakuje stále dokola 5 blikacích cyklů:

 1. Pomalejší střídavé blikání dvou dvojic LED
 2. Rychlejší střídavé blikání dvou dvojic LED
 3. Blikání celé čtveřice LED
 4. Pomalejší střídavé blikání dvou dvojic LED
 5. Rychlejší střídavé blikání dvou dvojic LED
Každý cyklus trvá přibližně 3 sekundy.

Majáček ovládaný vysílačkou

Majáček jsem vyzkoušel se čtyřmi 2,4GHz RC soupravami - volantovkami Flysky FS-GT2B, GT3C (open source FW 0.6.1), Spektrum DX3E a páčkovkou Hobbyking HK-T6A V2 (= Flysky FS-CT6B). Pro vysílačky Flysky (Hobbyking) jsem použil 3-k přijímač Ansmann R5 (= Flysky FS-GR3C), pro Spektrum pak 3-k přijímač OrangeRx GR300 DSM2.

Při zkoušení vyšlo najevo, že bude záležet na konkrétní vysílačce a jak má provedený třetí nebo jiný volný kanál. S některými vysílačkami bude majáček fungovat bezproblémově, u jiných bude potřeba pohrát si s nastavením výchylek třetího (nebo jiného volného) kanálu, nebo majáček nepůjde ovládat vůbec.

Za normálních okolností a dle návodu by měl být majáček ovládán tak, že změna stavu přepínače nebo výchylky páčky třetího (jiného volného) kanálu na vysílačce přepíná jednotlivé módy majáčku v tomto pořadí:

 1. Mód 1 - opakuje stále dokola 5 blikacích cyklů (viz Majáček pracující samostatně)
 2. Mód 2 - majáček vypnut
 3. Mód 3 - pomalejší střídavé blikání dvou dvojic LED
 4. Mód 4 - rychlejší střídavé blikání dvou dvojic LED
 5. Mód 5 - blikání celé čtveřice LED
 6. Mód 6 - pomalejší střídavé blikání dvou dvojic LED
 7. Mód 7 - rychlejší střídavé blikání dvou dvojic LED

A jak dopadly jednotlivé RC soupravy?

 • Flysky FS-GT2B + přijímač Ansmann R5 - třetí kanál ovládaný přes 2P přepínač, bez možnosti nastavení výchylek a reverzu. Majáček nešlo ovládat!
 • Flysky FS-GT3C (open source FW 0.6.1) + přijímač Ansmann R5 - na kolébkový spínač trimu třetího kanálu namapováno ovládání třetího kanálu, v obou polohách spínače nastavena plná výchylka (-100/+100%). Majáček plně funkční, přepínání módů funguje pro obě polohy spínače.
 • Spektrum DX3E + přijímač OrangeRx GR300 DSM2 - třetí kanál ovládaný kolébkovým spínačem, možnost nastavení výchylek a reverz, výběr typu ovládání 2P/3P/lineár přepínačem. Aby šlo majáček ovládat, je třeba u typu ovládání 2P i 3P nastavit výchylky AUX-H na max. a AUX-L na min. Ovládání majáčku pak pracuje tak, že pro změnu módu je třeba kolébkovým spínačem třetího kanálu cvaknout na obě strany.
 • Páčkovka Hobbyking HK-T6A V2 + přijímač Ansmann R5 - zapojeno na třetí kanál. Majáček plně funkční, přepínání módů páčkou funguje na obě strany z neutrálu.

Technické údaje

Barva - oranžová
Napájení - 5-6V z příjímače nebo externě (BEC)
Spotřeba - špičkově 80mA
Počet LED - 4x SMD
Ovládání - 2P/3P přepínačem nebo páčkou na vysílačce
Rozměry - výška 22mm, průměr vrchlíku 13,5mm, průměr základny 15mm
Hmotnost - 5g

Odkazy

Produktová stránka - Recovery Vehicle LED Light Beacon (Amber)

Manuál ke stažení - Police Bright LED Lights manual

Výše v textu uvedené platí i pro ostatní majáčky, Police Car + Recovery Vehicle Style LED Light Beacon a Police Car + Recovery Vehicle Style Single LED Light.

Cena oranžového i ostatních majáčků je USD 5,65.

A trocha reálného poučení na závěr... ;)

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v §42 říká toto:

(1) Řidič vozidla vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy smí tohoto světla užívat jen tehdy, mohla-li by být jeho jízdou nebo pracovní činností ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jestliže to vyžaduje pracovní činnost tohoto vozidla, není jeho řidič povinen dodržovat ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích uvedených v § 4 písm. c) (= řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace...), § 7 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, 2 a 4, § 13, § 14 odst. 1 a 2, § 18 odst. 2 písm. b), § 22 odst. 3, § 24 odst. 4 písm. a), c), d), e), f) a g), § 25 odst. 1, 2 a 3, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, § 30, 36, 37 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(2) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlu podle odstavce 1 umožnit jízdu nebo pracovní činnost a podle okolností snížit rychlost jízdy, popřípadě i zastavit vozidlo.

(3) Skupiny (kolony) vozidel ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů je možno doprovázet vpředu i vzadu vozidly užívajícími zvláštního výstražného světla oranžové barvy. Doprovázená vozidla musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla.

Na expedicích a podobných akcích je nutné dodržování tohoto zákona tvrdě vyžadovat... :D

- Fotografie - Michal Nováček, Hobbyking -

Pridat.eu

Oznámkujte jako ve škole   |  Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0  |  1 2 3 4 5  

Štítky:
police car recovery vehicle style LED light beacon výstražný světelný majáček 1:10

Nejnovější článek:
RC AST Krušné Hory 2019

Související dokumenty:
Ohlédnutí za RC spínačem v4.0 Martina Michuta (22.10.2017)
Jak vypínat světelné moduly (14.05.2017)
Světelný modul RC Car LED Light System 12 LED Simulation (15.04.2017)
Multifunction Buzzer Lost Finder/Low Voltage Alarm LED Controller (19.07.2016)
LED obvod pro světelnou rampu RC auta Axial SCX10 Jeep Wrangler G6 (22.05.2016)
RC spínač osvětlení Martina Michuta v nové verzi v4.0 (28.02.2016)
Praktická zapojení RC spínače v3.0 Mini Martina Michuta (30.12.2015)
Světelný modul MATADENIK1 (15.11.2015)
Světelný modul Modified 2/3 CH 12 LED Light Set For RC Model Car (15.08.2015)
RC spínač konfigurátor v1.5 pro RC spínač v3.0 Martina Michuta (14.07.2015)
RC spínač v3.0 Mini a RC_USBCOM modul Martina Michuta (12.07.2015)
Inovace u RC spínače v3.0 Martina Michuta (28.06.2015)
Světelný modul DSYS MDL16 - SW verze 4.2 (03.04.2015)
RC ovladač osvětlení a spínač MD8LA - akční doprodej (26.01.2015)
Světelný had Richarda Tomečka (09.01.2015)
Světelný modul DSYS MDL16 (11.12.2014)
Světelný modul BEDNA1 (06.11.2014)
Světelná rampa od RCOffroad.cz (28.10.2014)
Světelný modul DSYS MDL8X2 (19.08.2014)
Světelný modul Bandoléro de la IQLógiko (16.06.2014)
Novinky u RC spínače Martina Michuta (13.06.2014)
Modelové výstražné světelné rampy a majáčky na Hobbykingu (01.04.2014)
Jak připojit LED světla k přijímači (13.01.2014)
Řídící jednotka světelných setů Killerbody (16.11.2013)
Inovovaný RC spínač Martina Michuta v3.0 - nyní i v mini provedení (13.11.2013)
Světelné sety Killerbody (03.11.2013)
RC switch Martina Michuta (23.09.2013)
Světelný modul ob1 RC V3.1MFC/V3.1S LED System (19.07.2013)
Světelné moduly ob1 RC (11.07.2013)
Dvoukanálový spínač světel BEL DSS2 (28.06.2013)
Světelné moduly G.T. Power (01.06.2013)
Světelné moduly na Hobbykingu (20.05.2013)
Světelný modul DYNO1 (19.05.2013)
Světelný modul PRYSK1 (30.04.2013)
Světelná rampa - RC Police Petrol Car 105x24mm 360 LED Light Bar (10.02.2013)
Světelný maják - RC Police Petrol Car 360 Degree Rotation LED Light (10.02.2013)
Světelný modul Turnigy R/C LED Lighting System (27.01.2013)
Světelný modul Axial AX24257 Simple LED Controller (27.01.2013)
Světelný majáček SM1 od firmy BEL (20.01.2013)
Jak na jednoduché zapojení světel v RC autě (31.08.2012)
Světelný modul EZpower EZRL1000 - Rally Legends Led Lights Rally Kit (16.07.2012)
Připojení LED diod k světelnému modulu DSS1 (07.01.2012)
Recenze dvoukanálového spínače světel BEL DSS1 (27.04.2011)
Dvoukanálový spínač světel BEL DSS1 (02.03.2011)
Světelný modul Car Lights - uživatelský test - část 2. (23.01.2011)
Posviťme si na jezevce - Světelný modul Car Lights - část 1. (23.01.2011)
Světelné pásky - Ultra Bright & Slim LED Light Set (23.01.2011)
Angel Eyes aneb svítíme očima andělů (23.01.2011)
Light Set Off Road - přídavné reflektory Ansmann (05.12.2010)
Kompatibilita světelných modulů s RC soupravami (29.10.2010)
LED diody s teple bílým světlem (07.10.2010)
Světelné moduly od G.T. Hobbies (07.10.2010)
Světelný modul Ultra Bright LED Indicator Signal Light System (05.10.2010)
Světelná rampa HobbyPro H528 Truck Light Bar (05.10.2010)
Spolupracuje váš světelný modul s přijímačem / RC soupravou? (17.08.2010)
RC Car Ultra Bright LED Flashing Light System (07.08.2010)
Světelný modul Tamiya TLU-01 - pohled pod pokličku (09.02.2010)
Světelné moduly a sady od RCLightsKit.com (04.02.2010)
Je libo sklápěcí světelnou rampu? A koule? (14.01.2010)
Světelné moduly - část 4. (26.11.2009)
Počítáme jednoduchý obvod s LED diodami (29.10.2009)
Lights by RC4x4 aneb světelný modul trochu jinak (28.10.2009)
Osvětlení modelu auta - výběr vhodných LED diod (26.10.2009)
Světelné moduly - část 3. (18.10.2009)
Stylová rampa a reflektory od ZTM (17.10.2009)
Světelné moduly - část 2. (17.10.2009)
Světelné moduly - část 1. (16.10.2009)


DSYS - modelářská elektronika

RC OFFROAD - scale doplňky pro offroad expedice a trucktrial

Promodels.cz - Modely aut na dálkové ovládání

Translate
RC.305 na Youtube
Dotazník
Fotogalerie
Expedice "První sníh" 27.11.2010 - 10
Expedice
Počet zobrazení: 3054
Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!

Poslední komentáře
Bude počasí na ježdění?
Vyplatí se nákup venku?
 

MZ-Racing - Internetový obchod s rádiem řízenými modely

Loops Model - RC4x4-shop.cz

RCauta.cz

Rubriky
Nepřehlédněte

RC AST - RC Adventure Scale Trophy

Rozsviťte své auto - seriál o světelných modulech pro RC auta

Jak na jednoduché zapojení světel v RC autě

Jak na barvy vodičů

Přehled modelářských silových konektorů

Návod na přeprogramování firmware vysílačky Flysky FS-GT3B/C

Elektronické moduly

Uložit a sdílet
Tyto stránky uložte, sdílejte nebo přidejte do oblíbených
Pridat.eu
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím. Základna 305. expediční skupiny.
Kalendář
<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
 Dnešní den
 Aktualizace
Mé projekty na RC4x4.cz
Archív článků
Návštěvnost
Statistika obsahu
Článků / stránek: 753
Komentářů: 303
Anket: 12
 
© 2009-2019 - Michal Nováček - minot@ur  |  Všechna práva vyhrazena - All rights reserved  |  Obsah (texty, obrázky) - uvedení autoři a zdroje
Pravidla pro používání cookies  |  Kontakt webmaster  |  Generováno systémem phpRS

Smajlíci v návštěvní knize - yvSmiley is copyrighted work of Yuri Volkov