Recenze dvoukanálového spínače světel BEL DSS1

27.04.2011  |  Rubrika: Světelné moduly  |  Autor: Michal Nováček  |  Přečteno 26391x  |  Komentářů: 0
DSS1Před časem jsem na svých stránkách napsal upozornění na nový světelný modul, jímž je Dvoukanálový spínač světel BEL DSS1. Tento modul z produkce modelářům známé firmy BEL nahrazuje v její nabídce dřívější modul Spínač světel do RC modelů, o němž jste si mohli přečíst v první části mého seriálu o světelných modulech. Již podle popisu modulu DSS1 a uváděných parametrů bylo zřejmé, že se jedná o velice zajímavý kousek elektroniky. Díky laskavosti p. Budinského jsem měl možnost světelný modul DSS1 otestovat a tak i napsat tuto recenzi.

Představení modulu BEL DSS1

Recenzi začneme představením modulu DSS1. Tento dvoukanálový modul je určen k ovládání čtyř světelných okruhů - blinkrů, couvacích světel, brzdových světel a předních světel - v RC modelu auta. Připojuje se paralelně k regulátoru motoru a servu řízení. Regulátor může být obousměrný bez brzdy, s brzdou místo zpátečky v jednom i v obou směrech nebo jednosměrný s mechanickou brzdou. Zapínání blinkrů je odvozeno od výchylek řízení. Couvací světla se zapínají při jízdě směrem vzad. Brzdová světla se spínají v případě, že model zpomaluje (ve směru vpřed i vzad). Při modelu stojícím v klidu (neutrál) lze zapnout přední světla (nebo sirénku, majáček) a blikání všech blinkrů otočením volantu (vychýlením páky řízení) z neutrálu vpravo nebo vlevo a zpět. V případe výpadku signálu pro regulátor se rozsvítí přední, brzdová a couvací svetla, pokud vypadne signál pro řízení, rozblikají se všechny blinkry.
Modul DSS1

Na rozdíl od mnoha podobných výrobků na trhu je spínač DSS1 možno úplně přizpůsobit modelu a RC soupravě:

 • Brzdová světla - nastavitelná citlivost na zpomalení a délka dosvitu.
 • Blinkry - nastavitelná poloha ovladače řízení pro zapnutí i vypnutí, střída i perioda blikání.
 • Couvací světla - nastavitelná poloha ovladače rychlosti, při které se rozsvítí.
 • Přední světla a varovné blinkry - nastavitelná poloha ovladače řízení pro jejich zapnutí.

Samotný modul je dodáván v plastovém pytlíku společně s návodem. Součástí dodávky je i programovací tlačítko s krátkým kablíkem o délce cca 12 cm, opatřeným dvoupinovým konektorem. Další díly, jako LED diody, sirénka a konektory pro připojení LEDek se musí dokoupit zvlášť. Kablíky od LED diod můžete sice opatrně napájet přímo na výstupní špičky, takže se obejdete i bez konektorů, ale minimálně z hlediska snadné demontáže modulu je použití konektorů lepší. Sirénku si pořizujte pouze v případě, že jí opravdu chcete - výstup pro sirénku je společný s výstupem pro ovládání předních světel a musíte si tedy vybrat, zda ovládat sirénku nebo přední světla, oboje současně nelze.

Modul je proveden tak říkajíc "standardně modelářsky" :) - jde o desku plošných spojů, zasmrštěnou v bužírce, na horní straně opatřenou samolepkou s textem a popisem konektorů. Celý modul není příliš veliký, rozměry jsou cca 48 x 26 x 5 mm. Pokud modul položíme čitelně před sebe, na levé straně najdeme vstupy pro řízení a nastavení modulu, vpravo pak výstupní konektory. Oba řídící vstupy jsou průchozí - třížilové kablíky o délce cca 24 cm se standardními konektory vedoucí ze světelného modulu se připojí do příslušných kanálů přijímače, elektronický regulátor a servo řízení se pak připojí na příslušné špičky světelného modulu. Standardně se kablík z konektoru označeného IN1/OUT1 připojuje na kanál řízení, kablík z konektoru IN2/OUT2 na kanál plynu.

Modul DSS1
Mezi oběma řídícími vstupy se nachází konektor pro připojení nastavovacího tlačítka. Do tohoto konektoru se v případě nastavování funkcí modulu připojí dodávané programovací tlačítko. Na výběr jsou čtyři pozice pro nastavování na štítku označené Blinkry, Světla, Couvání, Brzdy, takže je hned zřejmé, k nastavování čeho slouží.

Výstupní konektory jsou opět popsány na štítku v pořadí Blinkry vlevo, Světla (přední) / Siréna / Majáček, Couvací světla, Brzdová světla, Blinkry vpravo - opět je zřejmé, k čemu jaký výstup slouží. Každý výstup je zdvojený a zátěže (LED diody, sirénka,...) se připojují mezí horní a dolní piny. Co se týče polarity výstupů, mínus zátěže (katoda LED, mínus sirénky,...) se připojuje na horní piny, plus zátěže (anoda LED, plus sirénky,...) pak na spodní piny. Pro všechny výstupy platí, že je lze napájet i externě. Toto externí napětí pak nesmí být více než o 4 V vyšší než je napájecí napětí připojené zátěže, aby se spínač nepřehrál. Záporný (mínus) pól externího zdroje napájení zátěže musí být připojen k mínusu prijímače. Kladný (plus) pól zátěže se připojí na kladný pól externího zdroje, záporný pól zátěže na horní piny spínače - tranzistory ve spínači pak propojí mínusy externího zdroje a zátěže.

Výstupy jsou navrženy jako zdroje konstantního proudu. LED diody můžete tedy připojit přímo, bez potřeby předřadného rezistoru, jen zvolit správnou velikost proudu. Tento proud můžete nastavit na 20, 40, 60 a 80 mA. LED diody můžete k výstupům připojovat sériově i paralelně. Pokud se použijí standardní 20 mA LEDky, pak při jejich sériovém zapojení nastavíme proud 20mA. Při paralelním zapojení dvou stejných LEDek nastavíme proud 40 mA, při čtyřech stejných LEDkách pak 80 mA. Pokud by se paralelně řadily nestejné LEDky (obvykle různé barvy - jiné napětí, viz tabulka), musí být rozdělení proudu zajištěno vhodnými sériovými rezistory.

Výstup Předních světel se dá, jak již bylo řečeno, přepnout do režimu ovládání sirénky nebo majáčku. Při připojování sirénky, reproduktoru, apod. jiné induktivní zátěže je potřeba připojit paralelně k výstupu (zátěži) ochrannou diodu (např. 1N4007), katodou na plus.

Pozitivním faktem též je, že ze všech výstupů se dá současně tahat maximální proud, tedy 5x 80mA.

Modul DSS1

Nastavování modulu BEL DSS1

Modul je už z výroby nastaven (alespoň ten můj byl), takže po připojení k RC soupravě by měl hned fungovat. Samozřejmě se může vyskytnout problém s nastavením neutrálu vysílačky, které je pro správné fungování modulu zásadní, ale díky širokým možnostem nastavení modulu se toto dá lehce zkorigovat. Zde vás odkazuji na popis nastavování modulu DSS1, který je podrobně probrán a popsán v návodě. Jinak by mi nezbývalo nic jiného, než sem celou pasáž nastavení z návodu celou zkopírovat ;). Nicméně si vás dovolím na pár věcí dopředu upozornit:

 • Pokud znáte možnosti svého regulátoru a zvláště chování brzdy, doporučuji pečlivě přečíst poznámky pod sekcí nastavení Couvacích světel.
 • Pro nastavování modulu se modul připojí k přijímači, programovací tlačítko na příslušný vstup a na výstupy LEDky. Připojte napájecí napětí se současně stisknutým programovacím tlačítkem. Rozsvítí se LED dioda na programovaném vstupu. Po uvolnění tlačítka bude příslušný výstup v režimu programování, rozsvícená LEDka zhasne, zbylé výstupy budou vypnuty.
 • Nastavování se provádí pomocí krátkých (do 2s) stisknutí tlačítka, ukládání do paměti se provádí dlouhým (nad 2s) stiskem tlačítka. K uložení dojde po uvolnění tlačítka a je indikováno bliknutím všech výstupů. Zde jsem p. Budinskému doporučil, že by bylo vhodné, aby se nečekalo na uvolnění tlačítka, ale aby se parametr uložil po 2s držení tlačítka, což bude potvrzeno bliknutím všech výstupů. Sám jsem se totiž párkrát nalezl v situaci, že jsem svíral tlačítko několik vteřin v očekávání, kdy to už blikne :)
 • Je potřeba si uvědomit, že nejde jednoduše přeskákat na nějaký parametr, který zrovna chcete nastavit. Každý parametr v sekci musíte znova nastavit, pokud není nastaven na hodnotu reprezentovanou "nulovým" stisknutím.
 • Při nastavování začněte u Couvacích světel. Zde jednak nastavíte hraniční impulsy pro spínání couvacích a brzdových světel, dále pak zde vybíráte typ regulátoru. Při nastavování hraničních impulsů kolem neutrálu počítejte raději s jistou malou volností neutrálu. Nastavení těchto hraničních impulsů je důležité, protože z těchto je odvozeno i spínání ostatních výstupů.
 • Pokud náhodou neznáte možnosti svého regulátoru, vyberte takový režim, který vám bude připadat nejvhodnější. Z tohoto důvodu jsem doporučil p. Budinskému, aby v programování Couvacích světel byl krok pro výběr typu regulátoru přesunut na druhé místo, aby se při experimentování s nastavením modulu nemusely při výběru typu regulátoru stále nastavovat hraniční hodnoty couvacích a brzdových světel.
 • Při nastavování Blinkrů nastavte hraniční impuls pro zapnutí a vypnutí všech blinkrů kousek pod maximální výchylkou volantu. Hraniční hodnotu pro zapnutí a vypnutí levých nebo pravých blinkrů nastavte tak, abyste při náhodném ťuknutí do páčky nebo volantu či drobné korekci směru jízdy slovy jednoho klasika z fóra RC4x4.cz zbytečně neblikali u každého pařezu :)

Testování modulu BEL DSS1

Světelný modul DSS1 jsem testoval "nasucho". Připojen byl k tříkanálovému 2,4GHz přijímači Hobby King HK-GT2R (= Flysky FS-GR3C), napájeného ze čtveřice NiMH AA akumulátorů, tedy 4,8V. Přijímač byl ovládán dvoukanálovou vysílačkou GT2 nebo tříkanálovou GT3B. Už z tohoto je jasné, že hlavní výhodou tohoto modulu je možnost plně využít jeho funkce i při použití jednoduché dvoukanálové RC soupravy, volantové i palcové.
Modul DSS1

Jak sem již psal, modul mi fungoval na první zapojení. Během testování jsem nenarazil na nějaký vážnější problém či zákys. Z výroby nastavené hodnoty parametrů jsou dle mého vyhovující, kdo však bude chtít, může si je nastavit podle libosti. Zde opět odkáži na návod a možnosti nastavení jednotlivých parametrů.

P. Budinský mi dodal k otestování malou elektrodynamickou sirénku o průměru 12mm. Hlasitost sirénky je z mého pohledu dostatečná. Jedině "barva a hutnost" zvuku tak nějak neodpovídají měřítku, ale to je dáno způsobem generování jednoduchého signálu pro zvukový výstup. Běžný procesor prostě nemůže zastoupit nějaký specializovaný zvukový obvod. Kdo by potřeboval vyšší výkon, musel by použít externí zesilovač.

Modul DSS1

Co se týče občas diskutovaného problému rozsvícení brzdy v neutrálu, zde logicky neexistuje možnost, jak odlišit potřebné stavy neutrálu. Tedy stavy, kdy chceme, aby brzda svítila (tak říkajíc "nohu na pedále" :)...), od stavů, kdy nechceme, aby svítila. Zde jsem p. Budinskému navrhl, aby přidal vypínatelnou funkci, které alespoň zajistí stálé svícení brzdy v neutrálu - pak ať si každý vybere, co se mu bude líbit.

Pokud shrnu své dojmy z testování tohoto světelného modulu, rád napíši, že toto je zatím nejlepší světelný modul, co jsem zkoušel. Plná funkčnost i s použitím dvoukanálové vysílačky, bohaté možnosti nastavení, nepotřeba externích rezistorů pro připojení LEDek s možností volby výstupního proudu a další vlastnosti z něj činí více než zajímavou koupi, k čemuž přispívá i příznivá cena 600,- Kč. Jako menší nedostatek vidím spojení funkce předních světel a sirénky / majáčku, ale valná většina expedičních vozidel se bez funkce sirénky / majáčku, která je zde spíše jako doplňková, obejde. Pokud přesto budete po sirénce / majáčku toužit, holt zapojíte přední světla "natvrdo" na napájení a budou svítit trvale.

Jako u mých dřívějších recenzí, i zde platí, že oživlé obrázky toho řeknou nejvíce. Shlédněte proto video zachycující funkci modulu DSS1.

Technické údaje modulu DSS1

ParametrHodnota
Napájení modulu4 až 6V
Klidová spotřebacca 11mA (měřeno při napájení 4,8V)
Externí napájení výstupů1 až 24V
Počet vstupů2, signály řízení a regulátoru motoru
Počet výstupů5
Proud výstupů (LED)nastavitelný na 20, 40, 60 a 80mA
Proud výstupu (sirénka)max. 80 mA, min. impedance 50 Ohm
Max. ztrátový výkon modulu1,5W
Rozměry48 x 26 x 5 mm
Hmotnost20g
Produktová stránka: Dvoukanálový spínač světel BEL DSS1

Potřebná bižuterie k modulu DSS1 (konektory, LED diody,...) jsou k dostání v e-shopu p. Budinského. Mimo jiné zde najdete i 80mA LEDky s velkou svítivosti pro modely velkých měřítek.

Jak jsem již zmínil na začátku, p. Budinský vstřícně reagoval na moje připomínky. Na mnou navržené úpravy softwaru se podívá, zda by šly bez nějakých komplikací provést. Pokud ano, je ochoten je zapracovat, ale nebude to pochopitelně hned. Je jen škoda kombinovaného výstupu pro přední světla / sirénku / majáček, zde je však p. Budinský omezen počtem volných portů na procesoru.

Současně tímto děkuji p. Budínskému za vstřícnost a trpělivost při naší korespondenci týkající se tohoto modulu, včetně ochoty přihlédnout k případným nápadům na vylepšení funkcí již i tak výborného modulu.

- Fotografie, video - Michal Nováček -

Pridat.eu

Oznámkujte jako ve škole   |  Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 8  |  1 2 3 4 5  

Štítky:
světelný modul BEL DSS1

Nejnovější článek:
RC AST Krušné Hory 2019

Související dokumenty:
Ohlédnutí za RC spínačem v4.0 Martina Michuta (22.10.2017)
Jak vypínat světelné moduly (14.05.2017)
Světelný modul RC Car LED Light System 12 LED Simulation (15.04.2017)
Multifunction Buzzer Lost Finder/Low Voltage Alarm LED Controller (19.07.2016)
LED obvod pro světelnou rampu RC auta Axial SCX10 Jeep Wrangler G6 (22.05.2016)
RC spínač osvětlení Martina Michuta v nové verzi v4.0 (28.02.2016)
Praktická zapojení RC spínače v3.0 Mini Martina Michuta (30.12.2015)
Světelný modul MATADENIK1 (15.11.2015)
Světelný modul Modified 2/3 CH 12 LED Light Set For RC Model Car (15.08.2015)
RC spínač konfigurátor v1.5 pro RC spínač v3.0 Martina Michuta (14.07.2015)
RC spínač v3.0 Mini a RC_USBCOM modul Martina Michuta (12.07.2015)
Inovace u RC spínače v3.0 Martina Michuta (28.06.2015)
Světelný modul DSYS MDL16 - SW verze 4.2 (03.04.2015)
RC ovladač osvětlení a spínač MD8LA - akční doprodej (26.01.2015)
Světelný had Richarda Tomečka (09.01.2015)
Světelný modul DSYS MDL16 (11.12.2014)
Světelný modul BEDNA1 (06.11.2014)
Světelná rampa od RCOffroad.cz (28.10.2014)
Výstražný světelný majáček Recovery Vehicle LED Light Beacon (Amber) (24.08.2014)
Světelný modul DSYS MDL8X2 (19.08.2014)
Světelný modul Bandoléro de la IQLógiko (16.06.2014)
Novinky u RC spínače Martina Michuta (13.06.2014)
Modelové výstražné světelné rampy a majáčky na Hobbykingu (01.04.2014)
Jak připojit LED světla k přijímači (13.01.2014)
Řídící jednotka světelných setů Killerbody (16.11.2013)
Inovovaný RC spínač Martina Michuta v3.0 - nyní i v mini provedení (13.11.2013)
Světelné sety Killerbody (03.11.2013)
RC switch Martina Michuta (23.09.2013)
Světelný modul ob1 RC V3.1MFC/V3.1S LED System (19.07.2013)
Světelné moduly ob1 RC (11.07.2013)
Dvoukanálový spínač světel BEL DSS2 (28.06.2013)
Světelné moduly G.T. Power (01.06.2013)
Světelné moduly na Hobbykingu (20.05.2013)
Světelný modul DYNO1 (19.05.2013)
Světelný modul PRYSK1 (30.04.2013)
Světelná rampa - RC Police Petrol Car 105x24mm 360 LED Light Bar (10.02.2013)
Světelný maják - RC Police Petrol Car 360 Degree Rotation LED Light (10.02.2013)
Světelný modul Turnigy R/C LED Lighting System (27.01.2013)
Světelný modul Axial AX24257 Simple LED Controller (27.01.2013)
Světelný majáček SM1 od firmy BEL (20.01.2013)
Jak na jednoduché zapojení světel v RC autě (31.08.2012)
Světelný modul EZpower EZRL1000 - Rally Legends Led Lights Rally Kit (16.07.2012)
Připojení LED diod k světelnému modulu DSS1 (07.01.2012)
Dvoukanálový spínač světel BEL DSS1 (02.03.2011)
Světelný modul Car Lights - uživatelský test - část 2. (23.01.2011)
Posviťme si na jezevce - Světelný modul Car Lights - část 1. (23.01.2011)
Světelné pásky - Ultra Bright & Slim LED Light Set (23.01.2011)
Angel Eyes aneb svítíme očima andělů (23.01.2011)
Light Set Off Road - přídavné reflektory Ansmann (05.12.2010)
Kompatibilita světelných modulů s RC soupravami (29.10.2010)
LED diody s teple bílým světlem (07.10.2010)
Světelné moduly od G.T. Hobbies (07.10.2010)
Světelný modul Ultra Bright LED Indicator Signal Light System (05.10.2010)
Světelná rampa HobbyPro H528 Truck Light Bar (05.10.2010)
Spolupracuje váš světelný modul s přijímačem / RC soupravou? (17.08.2010)
RC Car Ultra Bright LED Flashing Light System (07.08.2010)
Světelný modul Tamiya TLU-01 - pohled pod pokličku (09.02.2010)
Světelné moduly a sady od RCLightsKit.com (04.02.2010)
Je libo sklápěcí světelnou rampu? A koule? (14.01.2010)
Světelné moduly - část 4. (26.11.2009)
Počítáme jednoduchý obvod s LED diodami (29.10.2009)
Lights by RC4x4 aneb světelný modul trochu jinak (28.10.2009)
Osvětlení modelu auta - výběr vhodných LED diod (26.10.2009)
Světelné moduly - část 3. (18.10.2009)
Stylová rampa a reflektory od ZTM (17.10.2009)
Světelné moduly - část 2. (17.10.2009)
Světelné moduly - část 1. (16.10.2009)

Jaký systém osvětlení (modul) používáte u svého modelu auta?

Tamiya TLU-01 (hlasů: 56)
(30.60 %)

DSYS MD6L/MD8L (hlasů: 27)
(14.75 %)

3Racing LED Light System nebo analogický (hlasů: 17)
(9.29 %)

Yeah Racing Dark Drifter nebo analogický (hlasů: 6)
(3.28 %)

BEL Spínač světel do RC modelů (hlasů: 29)
(15.85 %)

Axial Racing NVS Night Vision System (hlasů: 2)
(1.09 %)

RC4WD - The Scale Lightning System (hlasů: 1)
(0.55 %)

Jednoduchý LED obvod (hlasů: 28)
(15.30 %)

Kombinace Tamiya TLU-01+TLU-02 (hlasů: 1)
(0.55 %)

Jiný systém (prosím zašlete typ a odkaz na výrobce / prodejce na můj kontakt) (hlasů: 16)
(8.74 %)Celkem hlasovalo: 183

DSYS - modelářská elektronika

RC OFFROAD - scale doplňky pro offroad expedice a trucktrial

Promodels.cz - Modely aut na dálkové ovládání

Translate
RC.305 na Youtube
Dotazník
Fotogalerie
Graupner Fun Racer
Fun Racer v novém laku.
Počet zobrazení: 5965
Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!

Poslední komentáře
Bude počasí na ježdění?
Vyplatí se nákup venku?
 

MZ-Racing - Internetový obchod s rádiem řízenými modely

Loops Model - RC4x4-shop.cz

RCauta.cz

Rubriky
Nepřehlédněte

RC AST - RC Adventure Scale Trophy

Rozsviťte své auto - seriál o světelných modulech pro RC auta

Jak na jednoduché zapojení světel v RC autě

Jak na barvy vodičů

Přehled modelářských silových konektorů

Návod na přeprogramování firmware vysílačky Flysky FS-GT3B/C

Elektronické moduly

Uložit a sdílet
Tyto stránky uložte, sdílejte nebo přidejte do oblíbených
Pridat.eu
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím. Základna 305. expediční skupiny.
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 Dnešní den
 Aktualizace
Mé projekty na RC4x4.cz
Archív článků
Návštěvnost
Statistika obsahu
Článků / stránek: 753
Komentářů: 327
Anket: 12
 
© 2009-2019 - Michal Nováček - minot@ur  |  Všechna práva vyhrazena - All rights reserved  |  Obsah (texty, obrázky) - uvedení autoři a zdroje
Pravidla pro používání cookies  |  Kontakt webmaster  |  Generováno systémem phpRS

Smajlíci v návštěvní knize - yvSmiley is copyrighted work of Yuri Volkov